Se majorează amenzile! Unitatea convenţională creşte la 50 de lei şi pentru Codul Contravenţional! Amenda maximă ajunge la 25,000 de lei pentru condusul în stare de ebrietate!
16 Decembrie 2016, 18:12
În ajun de anul nou autorităţile ne oferă o nouă surpriză şi nu una foarte plăcută. Dacă anterior, unitatea convenţională a fost majorată de la 20 la 50 de lei doar pentru Codul de Procedura Civila, Codul Penal și Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova, acum aceasta se măreşte şi pentru Codul Contravenţional! Astfel, se majorează practic toate amenzile! Codul Contravenţional în sine a suferit modificări majore, acestea fiind deja publicate în Monitorul Oficial, însă vor intra în vigoare pe parcursul următoarelor trei luni – aproximativ pe la mijlocul lunii martie 2017. Totuşi, majorarea u.c. de 2.5 ori, nu înseamnă şi o creştere a tuturor amenzilor de 2.5 ori. De ce, vă veţi întreba? Pentru că practic pentru toate încălcările cantitatea unităţilor convenţionale a fost redus, astfel
amenzile vor creşte aproximativ cu o treime. Pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate însă, sancțiunea a crescut
considerabil – amenda maximă creşte de la 3,000 la 25,000 de lei!

Iată care sunt modificările!
Art. 228 - Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor

(1) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frânare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare (15 - 20 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 300-400 lei la 450-600 de lei.

(2) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulaţie rutieră, cu excepţia vehiculelor având defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale. (5 - 10 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.

Articolul 228 se completează cu alineatele (3)–(7) cu următorul cuprins:

(3) Exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepția vehiculelor
aflate în traficul internațional, se sancționează cu amendă de la 9 la 15 unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. Amenda va constitui 450 - 750 de lei.

(4) Admiterea în circulație a vehiculelor a căror stare tehnică nu corespunde normelor tehnice sau ecologice, precum şi a celor care nu sânt înmatriculate ori care nu au fost supuse controlului tehnic de stat, de către persoanele responsabile de exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de la 3 luni la un an, cu amendă de la 90 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. Amenda va constitui 3,000 - 4,500 de lei pentru persoane fizice şi 4,500 – 7,500 de lei pentru persoane juridice.

(5) Exploatarea vehiculelor echipate cu dispozitive speciale de semnalizare
luminoasă şi/sau sonoră fără autorizație se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an. Amenda va constitui 2,100 - 3,600 de lei.

(6) Deținerea, montarea sau exploatarea dispozitivelor care detectează semnalele mijloacelor de determinare a vitezei de deplasare a vehiculelor sau perturbă funcționarea normală a acestora se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. Amenda va constitui 600 - 1,200 de lei.

(7) Exploatarea vehiculelor cu parbrizul sau cu suprafețele de geam ale portierelor din față umbrite ori pe care sânt amplasate diferite obiecte, care diminuează câmpul vizual al conducătorului, contrar prevederilor Regulamentului circulației rutiere, se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. Amenda va constitui 600 - 1,200 de lei.
Art. 229 - Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

(1) Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 de unităţi convenţionale (10 - 20 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 200-400 lei la 300-600 de lei.

(2) Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare (15 – 20 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 300-400 lei la 450-600 de lei.

(3) Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare (5 – 10 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.
Art. 230 - Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr

(1) Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare (5 – 10 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.

(2) Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare se sancţionează cu amendă de la 15 la 18 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare (25 - 30 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 500-600 lei la 750-900 de lei.

(3) Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un astfel de
număr se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a conduce un vehicul pe un termen de un an (20 – 30 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 400-600 lei la 600-900 de lei.

(4) Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare (5 – 10 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.

(5) Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului vehiculului se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la o unitate la 2 unităţi convenţionale (1 - 3 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 20-60 lei la 50-100 de lei.
Art. 231 - Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere

(1) Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (30 – 50 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 600-1,000 lei la 900-1,500 de lei.

(2) Conducerea vehiculului fără permis de conducere sau dovada înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului) se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale (50 – 100 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 1,000-2,000 lei la 1,500-3,000 de lei.

(3) Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a
conduce vehicule se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale (100 – 150 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 2,000-3,000 lei la 3,000-4,500 de lei.

(4) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere sau dovada înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de conducere de o categorie necorespunzătoare se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare (50 – 100 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 1,000-2,000 lei la 1,500-3,000 de lei.

Art. 232 - Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere
(1) Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere ori dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare (5 – 10 anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.

(2) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului, se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare (5 - 10 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.
Art. 233 - Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe

(1) Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de lege, dacă fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani (150 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 3,000 lei la 17,500-25,000 de lei.

(2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare, dacă fapta nu constituie infracţiune, se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale cu
aplicarea a 6 puncte de penalizare sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 1 la 3 ani (150 u.c. anterior, fără de aplicarea punctelor de penalizare). Astfel, amenda creşte de la 3,000 lei la 17,500-25,000 de lei.

(2/1) Consumul de alcool, de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare de către conducătorul de vehicul implicat în accident rutier, până la testarea alcoolscopică sau pînă la recoltarea probelor biologice în cadrul examenului medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei, cu excepţia consumului de medicamente cu efecte similare substanţelor psihotrope, după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea au fost administrate de personal medical autorizat şi au fost impuse de starea de sănătate, se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani (150 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 3,000 lei la 20,000-25,000 de lei.
(3) Acţiunile specificate la alineatele (1)–(2/1), în cazul în care admiterea la trafic a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere, se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile (100 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 2,000 lei la 20,000-25,000 de lei.

(4) Acţiunile prevăzute la alineatele (1)–(2/1), săvârşite de către o persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce vehicule, dacă fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile (150 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 3,000 lei la 22,500-25,000 de lei.
Art. 234 - Necomunicarea identității persoanei căreia i s-a încredințat conducerea vehiculului

Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane se sancţionează cu amendă de la 27 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice (anterior: 45 – 50 u.c. persoane fizice; 75 – 100 u.c. persoane juridice). Astfel, amenda creşte de la 900-1,000 de lei la 1,350-1,500 de lei pentru persoane fizice şi de la 1,500 – 2,000 de lei la 2,250-3,000 de lei pentru persoane juridice.

Art. 235 - Încălcarea regulii de folosire a centurii de siguranță, a căștii de protecție, a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii și a regulilor privind convorbirile radiotelefonice
(1) Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii şi a căştii de protecţie a motociclistului se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare (15 – 20 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 300-400 de lei la 450-600 de lei.

(2) Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare (15 - 20 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 300-400 de lei la 450-600 de lei.

Art. 236 - Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum

(1) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare (10 – 20 u.c. anterior).
Astfel, amenda creşte de la 200-400 de lei la 300-600 de lei.

(2) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare (20 – 30 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 400-600 de lei la 600-900 de lei.

(3) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare (40 – 50 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 800-1,000 de lei la 1,200-1,500 de lei.

Art. 237 - Încălcarea regulilor de traversare a liniei de cale ferată

(1) Traversarea de către conducătorul de vehicul a liniei de cale ferată în afara pasajului de nivel se sancţionează cu amendă de la 60 la 75 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 30 de ore,
sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 6 luni (100 – 125 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 2,000-2,500 de lei la 3,000-3,750 de lei.

(2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel se sancţionează cu amendă de la 60 la 75 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 30 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an (100 – 125 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 2,000-2,500 de lei la 3,000-3,750 de lei.

(3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor alin. (1) şi (2),
care a generat riscul producerii unui accident de circulaţie, se sancţionează cu amendă de la 75 la 90 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani (125 – 150 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 2,500-3,000 de lei la 3,750-4,500 de lei.

Art. 238 - Încălcarea regulilor de oprire și neacordarea de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier

(1) Oprirea în locuri interzise se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale (5 – 10 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.
(2) Staţionarea sau parcarea în locuri interzise se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare (5 – 10 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.

(3) Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare (5 – 10 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.

Art. 239 - Nerespectarea regulilor de circulație în zonele rezidențiale

Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare (5 - 10 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.
Art. 240 - Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră

(1) Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a indicatoarelor de informare privind direcţia permisă de deplasare, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului privind delimitarea benzilor de circulaţie pe sens opus şi a celor destinate vehiculelor de rută, nerespectarea regulilor de circulaţie privind începerea deplasării şi schimbarea direcţiei de mers, privind poziţia pe carosabil, privind depăşirea vehiculelor, privind traversarea intersecţiilor şi a locurilor de oprire a transportului public, privind remorcarea vehiculelor, privind transportul
persoanelor şi al încărcăturilor, privind deplasarea pe autostrăzi, nerespectarea exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă. Se sancţionează cu amendă de la 12 la 15 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare (20 - 25 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 400-500 lei la 600-750 de lei.

(2) Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie se sancţionează cu amendă de la 15 la 18 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare (25 - 30 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 500-600 lei la 750-900 de lei.

Art. 241 - Neîndeplinirea indicației legale de oprire a vehiculului și
deacordare vehiculelor a priorității de trecere

(1) Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul se sancţionează cu amendă de la 27 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare (45 - 50 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 900-1,000 lei la 1,350-1,500 de lei.

(2) Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie) se sancţionează cu amendă de la 15 la 18 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare (25 - 30 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 500-600 lei la 750-900 de lei.
Art. 242 - Încălcarea regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor material ori cu cauzarea de vătămări corporale ușoare

(1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare (30 - 40 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 600-800 lei la 900-1,200 de lei.

(2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de vătămări corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare (40 – 50 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 800-1,000 lei la 1,200-1,500 de lei.
Art. 243 - Părăsirea locului în care s-a produs accidental rutier

Părăsirea de către vinovat a locului în care s-a produs accidentul rutier, dacă fapta nu constituie infracțiune, se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani sau cu arest contravenţional pe un termen de la 10 la 15 zile (15 zile anterior).

Art. 244 - Încălcarea dispozițiilor din Regulamentul circulației rutiere, care a generat pericolul unui accident de circulație

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, prevăzute la art. 238, 239 din prezentul cod, care a generat pericolul unui accident de circulaţie se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare (30 - 50 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 600-1,000 lei la 900-1,500 de lei.

Art. 245 - Încălcarea regulilor de circulație de către pietoni și alți participanți la circulația rutieră
(1) Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, conducătorilor de ciclomotoare, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale (5 - 10 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 100-200 lei la 150-300 de lei.

(2) Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la alin.(1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 de unităţi convenţionale (15 - 20 u.c. anterior). Astfel, amenda creşte de la 300-400 lei la 450-600 de lei.

Materialul a fost realizat cu ajutorul avocatului stagiar Dumitru Barbaroş.
PiataAuto.mdValeriu Bahnaru
0
8,804
COMENTARII (0)
Fiţi primul care comentează această ştire!
COMENTARIUL MEU
Trebuie să fiţi logat pentru a putea comenta
Logare | Înregistrare
COMENTARII FACEBOOK
Înapoi
    Logare PiataAuto.md
Login:
Parola:
Memorizeaza-ma
Ai uitat parola?
Eşti nou aici? Atunci înregistrează-te!