Prima pagină  »  Termeni şi condiţii
Termeni şi condiţii
Termeni generali

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului PiataAuto.md (denumit în continuare site) stabilesc condiţiile în care orice persoană poate vizita sau accesa site-ul, precum şi utiliza beneficiile şi serviciile acestuia în calitate de utilizator înregistrat sau neînregistrat şi au valoarea unei convenţii încheiate între "Online Media" SRL în calitatea sa de proprietar şi administrator al site-ului şi furnizor al serviciului PiataAuto.md şi orice persoană care vizitează sau accesează site-ul sau utilizează oricare din serviciile site-ului, în calitate de utilizator înregistrat sau neînregistrat. Neacceptarea termenilor şi condiţiilor site-ului presupun încetarea imediată a accesării lui, iar accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, sau contractarea şi achiziţia oricăror servicii ale site-ului, presupun acceptul în întregime a termenilor şi condiţiilor site-ului.

Informaţiile accesibile prin intermediul site-ului

Conţinutul şi elementele de grafică, text, facilităţi şi utilităţi, prezente pe site, actuale sau viitoare, sunt proprietare exclusivă a "Online Media" SRL şi reprezintă conţinutul site-ului. Indiferent de caracterul său şi tipul tehnic, conţinutul site-ului este disponibil persoanelor care accesează site-ul doar în scopuri personale. Orice utilizare de conţinut, de către terţe persoane, alta decât în scop personal, poate avea loc numai cu acordul scris, expres şi prealabil al "Online Media" SRL. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, vânzarea, transmiterea, distribuţia, parţială, integrală sau modificată a conţinutului site-ului sau a oricărei părţi a acestuia.

Părerile exprimate în articolele publicate pe site, teste drive, ştiri sau oricare alte forme de publicaţii ale autorilor redacţiei site-ului constituie păreri subiective ale autorilor acestor texte şi pot să difere faţă de poziţia oficială a redacţiei.

Elementele de soft şi grafică, ca parte componentă a structurii tehnice şi stilistice a site-ului, constituie proprietate a "Online Media" SRL şi sunt protejate de dreptul de autor.

Notă de informare cu privire la datele cu caracter personal. Utilizatori înregistraţi şi neînregistraţi.

Online Media SRL nu colectează și nu transmite datele personale ale utilizatorilor săi terțelor părți. Politica cookie-urilor site-ului este în mod implicit setată la forma sa minim necesară asigurării funcționalității corecte a site-ului fără acumulare de date personale ale utilizatorilor săi. Cookie-urile terțelor părți, încorporate în paginile site-ului provin de la platforma de acumulare a datelor statistice (Google Analytics) și rețele sociale, pentru a asigura funcționalitățile de distribuție pe aceste platforme, fără vreo colectare de date pe serverele PiataAuto.md. Doar utilizatorii care aleg să-și creeze un cont pentru funcționalități adiționale pot avea stocate datele minime ce garantează identificarea și accesul, dar în prezent toate funcțiile esențiale ale site-ului sunt disponibile și fără obligativitatea logării. Totuși, dacă considerați că ați introdus cândva în decursul activității PiataAuto.md date despre care ați vrea să vă asigurați că sunt șterse, ne puteți transmite o solicitare pe adresa office@piataauto.md și vi se pot șterge oricând orice date existente sau vi se confirma suplimentar că nu există date stocate despre Dvs.

Descrierea serviciului de balanţă virtuală a contului

Fiecare utilizator înregistrat are asociată un cont virtual personal. În mod implicit, balanţa acestui cont constituie 0.00 lei. Înregistrarea propriu-zisă pe site, atât pentru persoanele fizice, cât şi cele juridice, nu creează nici o obligativitate financiară, iar balanţa contului poate rămâne nulă pentru un termen neterminat, utilizatorul având dreptul să acceseze site-ul şi serviciile sale gratuite. În momentul în care utilizatorul doreşte accesarea oricăror servicii cu plată, disponibile spre a fi achitate din balanţa contului virtual, acesta urmează să-şi suplinească contul său virtual. Persoanele fizice îşi pot suplini contul virtual prin efectuarea plăţilor prin terminalele de plăţi ale companiilor "OSMP-M" SRL, "Netto-Pro" SRL şi "MMPS" SRL, autorizate de "Online Media" SRL să încaseze plăţi în favoarea "Online Media" SRL pentru suplinirea conturilor virtuale ale utilizatorilor site-ului. La efectuarea plăţilor prin terminalele specializate de plăţi, persoanele vor introduce numărul de telefon, acelaşi introdus în mod curent pe site ca "telefon de securitate" şi vor primi un bon de plată, eliberat de aparatul de plată. Responsabilitatea pentru corectitudinea introducerii informaţiilor şi a operaţiunii de plată revine în totalitate utilizatorului, iar informaţiile eronate pot duce imposibilitatea restituirii banilor de către sistemele de plăţi prin terminale. "Numărul de securitate" curent al utilizatorilor persoane fizice poate fi intotdeauna vizualizat în secţiunea paginii personale, la rubrica "Suplineşte contul meu virtual" şi "Editează datele mele". Persoanele fizice pot, de asemenea, să efectueze plăţi în numerar la sediul "Online Media" SRL, obţinând un bon fiscal. Persoanele juridice pot efectua suplinirea contului virtual prin virament bancar, în contul "Online Media" SRL. În momentul înregistrării pe site, persoanele juridice se obligă să prezinte date fiscale şi bancare veridice, aceste date vor fi utilizate de "Online Media" SRL şi la eliberarea şi expedierea facturilor contabile şi documentelor contabile aferente. Persoanele juridice pot folosi facilitatea "Generează cont spre plată", introducând suma plăţii şi obţinând o factură invoice spre plată, cu datele fiscale şi bancare curente ale "Online Media" SRL. În regim normal, viramentul bancar efectuat într-o zi lucrătoare va fi recepţionat în următoarea zi lucrătoare de către "Online Media" SRL, iar pe parcursul zilei respective balanţa contului virtual al plătitorului persoanei juridice va fi suplinită cu suma viramentului bancar, această sumă devenind din acel moment disponibilă pentru contractarea de servicii şi produse pe site. Pentru situaţii când suma viramentului bancar întârzie să fie reflectată în balanţa contului virtual, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon (+373) 69011547.

Descrierea serviciilor de publicitate şi promovare

Serviciile de publicitate grafică (bannere), precum şi includerea în compartimentul "SERVICE A-Z" sunt disponibile doar utilizatorilor persoane juridice, indiferent de reşedinţa acestora. Totuşi, forma standard de înregistrare a persoanelor fizice este adaptată specificului companiilor cu reşedinţă în Republica Moldova. Această formă presupune şi un câmp de menţiuni speciale, unde utilizatorii sunt îndemnaţi să specifice oricare date care nu pot fi incluse în forma standard. Înregistrarea persoanelor juridice presupune acordul reciproc la respectarea termenilor şi condiţiilor site-ului şi are valoarea unei convenţii între utilizatorul persoană juridică şi "Online Media" SRL.

Cu excepţia cazurilor în care este specificat altfel serviciile de publicitate grafică presupun, existenţa unei balanţe nenule a contului virtual al utilizatorului persoană juridică, care doreşte să beneficieze de aceste servicii, şi extragerea succesivă a costului serviciului accesat pe măsura realizării lui succesive. Realizarea de facto a serviciului va avea loc până la atingerea limitei setate de utilizatorul persoană juridică sau până la epuizarea balanţei contului virtual, în dependenţă de setările configurate de utilizatorul persoană juridică pentru fiecare plasament în parte. Responsabilitatea monitorizării nivelului balanţei virtuale şi suplinirii acesteia îi revine în totalitate utilizatorului persoană juridică de care este asociată balanţa.

Preţurile la serviciile de publicitate pot varia în timp, însă odată accesat un serviciu, realizarea de facto a acestuia se desfăşoară conform preţului la data achiziţiei până la expirarea sau oprirea serviciului. Nomenclatorul curent de preţuri este întotdeauna disponibil pe site, atât în mod public, cât şi pe pagina personală a utilizatorilor persoane juridice.

Includerea în compartimentul SERVICE A-Z se realizează în baza abonamentelor anuale sau semianuale, achitate integral la momentul achiziţionării lor prin extragerea preţului serviciilor din balanţa contului virtual de către utilizatorul persoană juridică. "Online Media" SRL nu efectuează extrageri automate din balanţele conturilor virtuale, responsabilitatea continuării abonamentelor revine utilizatorilor persoane juridice. Cu aproximativ o lună înainte de expirarea abonamentului, la vizitarea paginii profilului propriu, utilizatorii persoane juridice vor fi informaţi despre apropierea perioadei de expirare a abonamentului. Această informare are un caracter personal de înştiinţare şi recomandare, şi este vizibilă doar utilizatorului persoană fizică careia i se adresează.

Serviciile de anunţuri auto şi anunţuri de mică publicitate sunt disponibile atât utilizatorilor persoane fizice, cât şi utilizatorilor persoane juridice. Accesarea lor are lor conform condiţiilor şi preţurilor curente, despre care utilizatorul este informat în momentul achiziţiei serviciului. Preţurile curente pot fi întotdeauna consultate pe pagina Nomenclatorului de preţuri.

Serviciile magazinului auto sunt disponibile atât persoanelor fizice cât şi juridice. Metodele de plată şi de livrare disponibile pentru fiecare din tipurile de utilizatori sunt afişate pentru fiecare produs sau serviciu în parte, la vizualizarea lui detaliată.

Limitarea răspunderii

"Online Media" nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează, implicit sau expres, pentru conţinutul de pe site oferit de partenerii săi sau generat şi publicat de către utilizatorii site-ului prin comentarii, expuneri proprii, publicări de anunţuri. "Online Media" SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile sau să înlăture abuzurile cât mai repede posibil. Utilizatorii care identifică un posibil abuz pe site sunt îndemnaţi să folosească instrumentul "Rapoartează abuz" pentru a înştiinţa într-un mod mai rapid redacţia site-ului despre existenţa unui abuz. Redacţia va analiza cât de repede posibil raportările de abuzul şi va decide arbitrar asupra acţiunilor necesare pentru fiecare din ele.

"Online Media" nu este responsabilă, de asemenea, de forma şi natura raporturilor comerciale create între plasatorii de anunţuri şi eventualii cumpărători de bunuri şi servicii asociate acestora. Răspunderea pentru onestitatea şi siguranţa oricăror tranzacţii şi comunicări între plasatorul de anunţ şi cumpărător sau persoană interesantă revine exclusiv participanţilor la acea tranzacţie.

Pentru caz de forţă majoră, "Online Media" este exonerată total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al "Online Media", lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă, etc.

Conduita utilizatorilor

Utilizatorii înregistraţi şi neînregistraţi se obligă expres şi implicit, prin vizitarea site-ului să respecte prezentele condiţii şi termeni, în totalitate şi fără excepţie. Oricare tip de conţinut, expus de utilizator pe site – anunţuri, comentarii, expuneri de păreri – trebuie să poarte un caracter onest, cult şi moral. Expresiile obscene conţinute în expunerile utilizatorilor, abuzul, instigarea la ură pe principii de rasă, religie, sex, apartenenţă etnică, sau orice altă expunere considerată de redacţie a fi cu caracter imoral sau ofensator, pot constitui motivul blocării sau înlăturării acelei expuneri sau chiar a suspendării contului de utilizator, fără vreo obligaţie faţă de deţinătorul contului de utilizator.

Modificarea termenilor şi condiţiilor

"Online Media" SRL are dreptul de a modifica, oricând şi în orice mod, oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori, decât actualizarea prezentei pagini, unde sunt disponibile întotdeuana, pentru toţi utilizatorii site-ului, termenii şi condiţiile curente ale site-ului.

Legea aplicabilă. Litigii.

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor site-ului şi ale "Online Media" SRL, prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc termenii şi conditiile, vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Orice litigiu generat din sau în legătură cu termenii şi condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judiciare competente ale Republicii Moldova.

Cerinţe tehnice pentru vizualizarea corectă a site-ului.

Pentru o vizualizare corectă a site-ului şi funcţionare corectă a facilităţilor acestuia Vă recomandăm insistent să utilizaţii ultimele versiuni ale browserelor de largă răspândire – Mozilla Firefox 4.0 şi mai sus, Google Chrome, Opera 11.0 şi mai sus, Internet Explorer 7.0 şi mai sus. Platforma tehnică nouă a site-ului PiataAuto.md foloseste tehnologii de înaltă performanţă, iar recunoaşterea lor corectă şi interpretarea lor corectă poate fi garantată doar de către versiunile browserelor enumerate mai sus. Toate aceste browsere sunt disponibile în mod gratuit pe site-urile companiile producătoare şi pot fi actualizate rapid în calculatorul Dvs., pentru a Vă asigura o experienţă plăcută în navigare.

Vă mulţumim pentru vizitarea site-ului nostru şi folosirea serviciilor şi facilităţilor noastre!

    Logare PiataAuto.md
Login:
Parola:
Memorizeaza-ma
Ai uitat parola?
Eşti nou aici? Atunci înregistrează-te!